Stichting Landelijke Geitenkeuring

Landelijke Geitenkeuring

Tijdens het Nationaal GeitenEvent in Zwolle wordt de landelijke certificaatwaardige geitenkeuring georganiseerd.

Het evenement is op zaterdag 10 september 2022 en het bestuur van Stichting Landelijke Geitenkeuring hoopt dat er veel geitenhouders met hun dieren in de ring verschijnen.

Opgeven kan tot en met zaterdag 13 augustus 2022 via een inschrijfformulier of per mail aan info@stichtinglandelijkegeitenkeuring.nl

Aan deze keuring kunnen deelnemen:

-Lammeren en melkgevende Witte, Toggenburger, Bonte en Nubische geiten
-Nubische overlopers (vermelden op inschrijfformulier)
-Lammeren en geiten (aangeven wel/niet gelamd) van het ras Boergeit
-Geregistreerde Melkgeiten
-Nieuw: Nederlandse Alpine lammeren en melkgevende geiten kunnen aangemeld worden.
Alle dieren moeten CAE- en CL-gecertificeerd zijn en volledig gevaccineerd tegen Q-koorts.

Door deel te nemen machtigt u ons om de dieren centraal aan- en af te melden bij de centrale database van RVO.

 Het bestuur wil een prachtige keuring met veel publieke belangstelling organiseren die kostendekkend is.

Bij opgave betaald u 6 euro per dier en 7,50 euro voor een catalogus op bankrekeningnummer NL76 ABNA 0591 0981 ten name van St. Land. Geitenkeuring, Groenekan.
Na inleveren van de halsbandnummers ontvang u statiegeld van 5 euro voor de nummers retour en 5 euro per aanwezig dier uit het stimuleringsfonds van de NOG.

Om uw dieren in de catalogus op te kunnen nemen moet het geld uiterlijk 15 augustus 2022 op de rekening staan.

Na betaling is uw inschrijving definitief.