Stichting Landelijke Geitenkeuring

Sinds 2002 organiseert de Stichting Landelijke Geitenkeuring jaarlijks de landelijke geitenkeuring.

Aan de keuring nemen geiten deel uit heel Nederland, en de bezoekers van de Landelijke Geitenkeuring komen zelfs tot van ver over de landsgrenzen. Op de keuring zijn de volgende geitenrassen aanwezig: de Nederlandse Witte geit, de Toggenburger geit, de Bonte geit, de Nubische geit en de Boergeit. Ook worden er geregistreerde melkgeiten gekeurd. De Boergeit is een vleesras, de overige genoemde rassen zijn melkrassen. De Toggenburger geit en de Bonte geit behoren tot de zeldzame huisdierenrassen.
Voor zover als mogelijk is worden de dieren gekeurd door keurmeesters die een breed draagvlak hebben binnen de fokgroepen

Van alle rassen wordt per ras de kampioen aangewezen, zowel bij de lammeren als bij de volwassen dieren. Uit deze aangewezen kampioenen van de verschillende rassen, wordt bij de lammeren en bij de volwassen dieren het allerbeste dier geselecteerd. Deze dieren worden gehuldigd als Nationaal dagkampioen lam en geit. Voor de uitreiking van de prijzen zoekt de stichting naar een representatief persoon binnen de geitenhouderij. In 2016 waren voor de rasgebonden prijzen uitgenodigd de voorzitters van de fokgroepen.

Deelname en opgave

De Stichting nodigt hierbij alle geitenfokkers uit om met hun CW-dieren naar Putten te komen.
Het is bij uitstek de gelegenheid om onze Nederlandse Witte, Toggenburger-, Bonte-, Nubische-, Boer-, en Melkgeiten te promoten. We hopen tijdens deze dag veel hobbymatige en professionele geitenhouders met hun dieren te treffen om er weer een onvergetelijke dag van te maken.

Aan deze keuring kunnen deelnemen: -Lammeren en melkgevende Witte, Toggenburger, Bonte en Nubische geiten.-Nubische overlopers. (Dit op het inschrijfformulier vermelden)-Lammeren en geiten van het ras Boergeit. (Graag opgeven of geiten al of niet gelamd hebben).-Geregistreerde Melkgeiten.

We gebruiken de gegevens uit het stamboekprogramma ZooEasy.
Controleer of uw aangemelde dieren in dit programma vermeld staanen op uw naam staan.
Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geiten-gezondheidscertificaat, er wordt navraag gedaan bij de GD.De dieren moeten volledig gevaccineerd zijn tegen Q-koortsof mogen jonger zijn dan 3 maanden.
Door deel te nemen machtigt u ons om de dieren centraal aan-en af te melden bij de centrale database van RVO.Het inschrijfgeld is € 4,00 per dier. Graag vooraf overmaken op rekeningnummer NL76 ABNA 0591 098180 t.n.v. St. Land. Geitenkeuring te Groenekan.

Inschrijvingen uiterlijk voor 14 Augustus naar:
Corrie Hoorweg, Kreekkant 4,
3264 LW Nieuw Beijerland,
e-mail: cjhoorweg@hetnet.nl 

Inschrijf sluiting is op  14 Augustus 2019H