Stichting Landelijke Geitenkeuring

Sinds 2002 organiseert de Stichting Landelijke Geitenkeuring jaarlijks de landelijke geitenkeuring.

Aan de keuring nemen geiten deel uit heel Nederland, en de bezoekers van de Landelijke Geitenkeuring komen zelfs tot van ver over de landsgrenzen. Op de keuring zijn de volgende geitenrassen aanwezig: de Nederlandse Witte geit, de Toggenburger geit, de Bonte geit, de Nubische geit en de Boergeit. Ook worden er geregistreerde melkgeiten gekeurd. De Boergeit is een vleesras, de overige genoemde rassen zijn melkrassen. De Toggenburger geit en de Bonte geit behoren tot de zeldzame huisdierenrassen.
Voor zover als mogelijk is worden de dieren gekeurd door keurmeesters die een breed draagvlak hebben binnen de fokgroepen

Van alle rassen wordt per ras de kampioen  en reserve kampioen aangewezen, zowel bij de lammeren als bij de volwassen dieren. Uit deze aangewezen geiten uit de verschillende rassen, wordt bij de lammeren en bij de volwassen dieren het allerbeste dier geselecteerd. Deze geiten worden gehuldigd als Nationaal dagkampioen lam en geit. Voor de uitreiking van de prijzen zoekt de stichting naar een representatief persoon binnen de geitenhouderij.